fbpx

Visie Wonderwijs

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.  In Wonderwijs krijgt iedereen gelijke onderwijskansen en trachten we het maximum te halen uit elk kind.  Dit zowel voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, als voor kinderen voor wie extra ondersteuning een noodzaak is.

In onze veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich verstandelijk en creatief ontplooien.

Om die kwaliteit te bereiken, heb je een visie nodig die gericht is op de toekomst en flexibel genoeg is om in te spelen op wat er in de samenleving verandert. Wij vormen immers de burgers van morgen.

Onze visie is gebaseerd op 3 belangrijke waarden:

 • samenwerken
 • betrokkenheid
 • leerplezier

Meermaals per jaar worden er op school- en klasniveau projecten uitgewerkt waarin samenwerken, betrokkenheid en leerplezier centraal staan.

In Wonderwijs werken de leerlingen niet enkel samen met kinderen van hun eigen klas, maar doen ze dit regelmatig ook klasdoorbrekend, met kinderen die jonger of ouder zijn dan zijzelf.

Zo leren zij samenwerken, ook met andere leerkrachten, is de betrokkenheid hoger en het leerplezier groter.

 

In Wonderwijs …

 • worden de leerlingen betrokken bij de lessen en werken ze veel samen, wat het leerplezier bevordert.
 • bieden we alle kinderen de nodige onderwijskansen aan om de eindmeet te bereiken, maar ook om te kunnen excelleren.
 • nemen we maatregelen en bieden we hulpmiddelen, zodat elk kind maximale leerwinst boekt.
 • bieden we extra uitdagingen op maat van elk kind.
 • wordt in elke klas minstens één keer per week een “vrije ruimte” voorzien.  Tijdens deze momenten leren de leerlingen zelfstandig werken en plannen, een must naar het secundair onderwijs toe.  Het geeft de leerkracht ook de kans om individueel bij te sturen waar nodig.
 • gebruiken we vernieuwde methodes en geven we aangepaste lessen met gevarieerde werkvormen volgens de nieuwe leerplannen van het GO!.
 • is er internet in elke klas.  Ook kleuters maken al kennis met het medium “computer”.
 • hechten we veel waarde aan orde en tucht, duidelijke afspraken zijn noodzakelijk.
 • beschikken onze kinderen over een grote speelplaats om zich uit te leven.
 • is uw kind ons kind.
 • hebben kinderen een stem, mogen ze mondig zijn en worden zij gehoord.
 • zorgen we voor succeservaringen, welke erg belangrijk zijn in de jonge levens van onze kinderen.
 • bieden onze leerkrachten een luisterend oor bij problemen.
 • vormen ouders en school een hechte tandem.  Ze delen hun verantwoordelijkheden, praten met en luisteren naar elkaar en stellen samen alles in het werk voor het welbevinden en de positieve ontwikkeling van het kind.

 


 

Afdrukken E-mail