Visie Wonderwijs

Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses, talenten en ambities.  In Wonderwijs krijgt iedereen gelijke onderwijskansen en streven we een maximale leerwinst na bij élke leerling.

In onze veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich verstandelijk en creatief ontplooien.

Om die kwaliteit te bereiken, heb je een visie nodig die gericht is op de toekomst en flexibel genoeg is om in te spelen op wat er in de samenleving verandert. Wij vormen immers de burgers van morgen.

Onze visie is gebaseerd op 3 belangrijke waarden:

 • samenwerken
 • betrokkenheid
 • leerplezier

Om deze belangrijke waarden optimaal te kunnen activeren, werken we vanaf 1 september 2015 met projectonderwijs. 

Naast de klasprojecten worden ook op regelmatige basis op schoolniveau projecten uitgewerkt voor en door de kinderen gedurende een bepaalde periode (meestal 1 week of 2 weken per project).

Tijdens het projectwerk werken de leerlingen niet enkel samen met kinderen van hun eigen klas, maar ook klasdoorbrekend, met kinderen die jonger of ouder zijn dan zijzelf.

Zo leren zij samenwerken, ook met andere leerkrachten, is de betrokkenheid hoger en het leerplezier groter.

Door te kiezen voor actief en ontdekkend leren, gaan leerlingen op zoek naar slimme oplossingen, scherpen ze vaardigheden aan en verwerven de kinderen nieuwe inzichten. Door middel van projectwerking haalt elke leerling maximale leerwinst in de meest brede zin en worden ze voorbereid op, voor de kleuters, de 'grote school' en later het secundair onderwijs.

In Wonderwijs …

 • leren de kinderen via projectonderwijs over dingen die hen aanspreken, die hen uitdagen.  Ze letten dan veel beter op en alles blijft beter bij.  De leerlingen worden betrokken bij de lessen en werken veel samen, wat het leerplezier bevordert.
 • wordt in elke klas minstens één keer per week een “vrije ruimte” voorzien.  Tijdens deze momenten leren de leerlingen zelfstandig werken en plannen, een must naar het secundair onderwijs toe.  Het geeft de leerkracht ook de kans om individueel bij te sturen waar nodig.
 • is er Franse taalinitiatie vanaf de kleuterschool.
 • gebruiken we vernieuwde methodes en geven we aangepaste lessen met gevarieerde werkvormen volgens de nieuwe leerplannen van het GO!.
 • is er internet in elke klas.  Ook kleuters maken al kennis met het medium “computer”.
 • hechten we veel waarde aan orde en tucht, duidelijke afspraken zijn noodzakelijk.
 • beschikken onze kinderen over een grote speelplaats om zich uit te leven.
 • is uw kind ons kind.
 • hebben kinderen een stem, mogen ze mondig zijn en worden zij gehoord.
 • zorgen we voor succeservaringen, welke erg belangrijk zijn in de jonge levens van onze kinderen.
 • bieden onze leerkrachten een luisterend oor bij problemen.
 • vormen ouders en school een hechte tandem.  Ze delen hun verantwoordelijkheden, praten met en luisteren naar elkaar en stellen samen alles in het werk voor het welbevinden en de positieve ontwikkeling van het kind.


Afdrukken E-mail